Bevochtigen en witgoed

      Reacties uitgeschakeld voor Bevochtigen en witgoed

Bevochtigen en witgoed: Door witgoed reparatie Utrecht

Bevochtigen Bij het artikel ventileren hebben we gesteld dat we o.a. moeten ventileren om de overtollige waterdamp, die bij activiteiten als de voedselbereiding en de was vrijkomt, aft e voeren. In de Nitho-Ringband (juni 1969- Huishoudelijke apparaten) is een globale schatting gegeven van de hoeveelheid vocht die bij verschillende huishoudelijke activiteiten geproduceerd wordt.

Het probleem:

Het grote problem bij de bepaling volgens witgoedreparatie Utrecht van de ventilatiecapaciteiy is, dat er grote pieken in de vochtproduktie optreden en dat we de ventilatiecapaciteit daarop moeten afstemmen. De ventilatievouden die voor keukens zijn opgegeven zijn dan ook gemiddelden die voorzichtig gehanteerd moeten worden. Een grote ventilatiecapaciteit kan bovendien aanleiding geven tot ongewenste tochtverschijnselen (luchtsnelheid) en te grote warmteverliezen. Dit geldt niet alleen voor gezinskeukens, maar uiteraard ook voor grootkeukens.  Een te hoge relatieve luchtvochtheid verraadt zich door condensvocht op mure n en ramen. Bij houten raamkozijnen kan dit tot verfafbladderen en houtrot leiden. Dubbele beglazing bidet, naast vermindering van warmteverliezen, ook het voordeel dat beslaan van de ramen, zelfs bij hoge relatieve luchtvochtigheden, nauwelijks meer optreedt. 

Gevolg:

Dit geeft da nook nog besparing op de kosten van de woningonderhoud. Een te hoge relatieve luchtvochtigheid brengt ook met zich mee dat de mensen die in dat klimaat moeten werken zich onbehaaglijk voelen.  Naast het verschijnsel van een te hoog vovhtgehalte doet zich in woningen en gebouwen ook het probleem van een te lage relatieve luchtvochtigheid voor, vooral in centraal verwarmde woningen en gebouwen, waar een vrij gelijkmatige temperatuur heerst.

Koud en warm Droge slijmvliezen van mon-en keelholte, statische lading van vloeren en wanden en te droog houten meubilair, waarvan houtverbindingen kunnen loslaten, zijn enkele gevolgen van te droge lucht. Deze klachten zullen vooral geuit worden als het buiten koud, droog weer is. Het is een gevolg van het feit dat 1 kg warmte lucht meer vocht kan bevatten dan 1 kg koude lucht.