Knaapfashion
Image default
Business / Consumer Goods and Services

Centrale ventilatie en de witgoed

Centrale ventilatiesystemen en de witgoed : Door witgoedreparatie Amersfoort

Bij een centraal ventilatiesysteem is er in de woning een central afzuigeenheid gemonteerd, waarop een ventilatiekanaal met diverse vertakkingen is aangesloten.

De vertakkingen komen bijvoorbeeld uit in de keuken, het toilet en de badruimte, waar afzuigroosters zijn aangebracht, die meestal zijn voorzien van stof- en vuilfilters.

In de keuken is het meestal ook nog een wasemafzuigkap- uiteraard zonder ventilator- op het kanaalsysteem aangesloten. De afzuigunit kan meestal op twee verschillende capaciteiten worden ingesteld. De bediening 

De bediening gebeurt vanuit een centrale plaats. Daarvoor wordt meestal de keuken gekozen, zodat bij het koken eenvoudig de grootste capaciteit kan worden ingeschakeld. Het zal duidelijk zijn, dat bij dit system ook verse lucht van buiten moet worden aangevoerd.  Daartoe moeten toevoerroosters in de buitenwand van de woning zijn aangebracht. Deze moeten niet afsluitbaar zijn volgens wasmachine reparatie Amersfoort.

De nut:

Dit is vooral erg belangrijk indien open gastoestellen in de geventileerde ruimten staan opgesteld, zoals een c.v.-ketel, gasgeiser of gaskooktoestel. Indien de c.v.-ketel en de afzuigunit beide op zolder zijn geplaatst, kan de afvoer van verontreinigde lucht uit de ruimte en van de verbrandingsgassen van de c.v.-ketel goed worden gecombineerd, zodat slecht een dajdoorvoer nodig is.

In het stookseizoen kan veel warmte door dit ventolatiesysteem verloren gaan, zeker als de afzuigunit continu draait. Een wamrteterugwinistallatie in de afvoer is dan gewenst. In een wamrtewisselaar wordt daarbij wamrte uit de afgevoerde ventilatie en verbrandingsgassen teruggewonnen en overgedragen aan de verse, van buiten komende lucht.

Deze wordt daardoor voorverwarmd. Deze voorverwarmde lucht kan centraal, bijvoorbeeld in het trappenhuis, of verdeeld over verschillende vertrekken in gebracht worden.