Knaapfashion
Image default
Business / Consumer Goods and Services

Wat te doen met oud ijzer in Arnhem

Wat doet men eigenlijk met oud ijzer Arnhem. De politiek, het bedrijfsleven en de burgers in Arnhem worden geacht om na te denken over een oplossing voor oud ijzer. Men wil de handen ineen slaan om het bestaande probleem aan te pakken. Iedereen weet ondertussen dat we de aarde niet eindeloos kunnen uitputten en vervuilen. Op vele fronten is men begonnen aan een inhaalrace, als het nog niet te laat is tenminste. Men beseft ondertussen dat de zogeheten groene revolutie niet alleen geld en moeite kost, maar ook een daadwerkelijk verdienmodel kan zijn. Zo helpen we de planeeet en de economie. Wie neemt het initiatief als het gaat om oud ijzer in Arnhem?

 

Wetgeving oud ijzer in Arnhem

Als het gaat om een plan met betrekkijng tot oud ijzer in Arnhem, dan ligt de bal bij de poltiek. In samenspraak met het bedrijfsleven en de gewone burger moet men wetgeving creeren die verplicht om op de juiste manier om te gaan met oud ijzer. Anderzijds moet deze wetgeving ten goede komen van het milieu en de economie.

 

Chris Struijk ideale partner

 In de omgeving van Arnhem is er maar 1 specialist op het gebied van oud ijzer.

Chris Struijk is al jarenlang specialist als het gaat om het ophalen verwerken recyclen en afvoeren van oud ijzer in Arnhem. Al jarenlang bewijst Chris Struijk een ideale partner te zijn voor burgers politiek en het bedrijfsleven op het gebied van oud ijzer in Arnhem.

 

Afvalverwerking

Steeds vaker ziet men bij de verwerking van restafval oud ijzer terug in Anhem.

Dit is oud ijzer wat daar eigenlijk niet thuishoort. Dit oud ijzer moet worden verwerkt bij daarvoor gespecialiseerde bedrijven zoals Chris Struijk die het efficient en milieuvriendelijk weet te verwerken. Ook bij de gemeentelijke stortplaatsen komt men meer oud ijzer tegen dat eigenlijk bij Chris Struijk terecht zou moeten komen. Nu willen bepaalde groepen uit Arnhem beginnen met een pilot waarbij burgers thuis beginnen met het scheiden en verzamelen van hun oud ijzer. Men krijgt hiervoor een aparte bak waarin het goedje kan worden verzameld, alsmede bepaalde gereedschappen waarmee je het ijzer kan scheiden van het product waaraan het is bevestigd. Neem nu bijvoorbeeld een plastic emmer met een metalen handvat. Zo zijn er talloze producten waarin metaal wordt verwerkt. Nadat de bewoner een bepaalde hoeveelheid in gewicht heeft verzameld, zal het worden ophehaald door Chris Struijk. Het voordeel hiervan is, dat de burger wordt betaald per verzamelde kilo.