Knaapfashion
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Wat is een outplacementbureau?

 Een outplacementbureau is een onafhankelijk adviesbureau dat mensen helpt inzicht te geven in hun kernkwaliteiten, hun loopbaanmogelijkheden en brengt hen op professionele maar persoonlijke wijze terug naar de plaats waar hun hart ligt. Essentieel om uit te zoeken is wat iemand motiveert, welke verlangens, interesses, problemen er bestaan en welke behoeften er leven. Deze dienstverlening wordt ook wel outplacement genoemd.

Een outplacementbureau levert maatwerk en gaat altijd uit van de individuele situatie en probeert door een gelijkmatige opbouw mensen weer in verbinding te brengen met hun drijfveren en kracht. Hieruit ontstaan nieuwe perspectieven.

Een goed outplacementbureau herkent u  aan:

–      haar passie en bevlogenheid

–      haar pragmatische aanpak

–      de professionele insteek

–      een persoonlijke touch

Passie: passie en bevlogenheid is de mens in ontwikkeling. Het blijft bijzonder om onderdeel te zijn van een veranderproces.

Pragmatisch: doelgerichtheid en praktijkervaring worden effectief gecombineerd, en vertaald naar een nieuwe werksituatie.

Professioneel: het regisseren van een begeleidingsproces vraagt om herkenbaarheid, kennis van de arbeidsmarkt en besluitvaardigheid. Een goed outplacementbureau verstaat deze kunst.

Persoonlijk: het outplacementbureau is inspirerend om samen met u werk te maken van uw ontwikkeling.

 

De meeste outplacementbureaus hebben voor diverse doelgroepen specifieke expertise ontwikkeld. Welke klanten zijn bij outplacementbureaus over het algemeen in goede handen:

–      mensen die door hun werkgever worden verzocht outplacement te volgen

–      mensen die herplaatst moeten worden in het kader van de ziektewet (Wet Poortwachter)

–      mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun carrière

–      mensen die WAO/WIA hebben

–      mensen die kunnen beschikken over een zogenaamd persoonlijk re-integratiebudget

–      mensen die ontslag hebben gekregen, en WW hebben (specifiek ook 45+ leeftijd)

–      mensen met stress- en burnoutklachten;

–      mensen die overwegen zelfstandige te worden;

–      mensen die WAJONG hebben of jongeren zonder beroepsopleiding

–      Mensen die ziek zijn geworden tijdens hun werk en in het kader van re-integratie tweede spoor (spoor 2 re-integratie).

Kortom, outplacement is een dienstverlening die voor vele doelgroepen inzetbaar is. Meer informatie over outplacement leest u ook op de website Outplacementverzerzekering.nl.

https://www.outplacementbureau.nl