Knaapfashion
Image default
Business / Consumer Goods and Services

Goed gekeurd met een EKH-keurmeester

Natuurlijk laat u uw hijs- en hefapparatuur regelmatig keuren. Zo’n keuring heeft echter net een beetje meer als u dat laat doen door een EKH-keurmeester. Met deze keurmeesters weer u zeker dat de keuring op de juiste manier plaatsvindt. De EKH-keurmeesters hebben namelijk een persoonsgebonden certificaat dat ze regelmatig moeten vernieuwen. Daarnaast worden ze steekproefsgewijs gecontroleerd. 

De vereniging EKH

Om verantwoord om te gaan met hijs- hefmiddelen is de Vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) opgericht. De EKH heeft als doel het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Dit wordt bereikt met een aanpak die wettelijke normen en richtlijnen op eenduidige wijze in praktijk brengt. De basis van de aanpak van EKH bestaat uit werkvoorschriften en opleidingen tot keurmeester.

Naast de persoonsgebonden certificatie van de keurmeesters kent het EKH de certificatie van het EKH-bedrijf zelf. Om EKH-gecertificeerd te kunnen worden moet een bedrijf aan verschillende voorwaarden voldoen en gecertificeerde keurmeesters in dienst hebben.

Boven de haak en Onder de haak

Het EKH maakt een onderscheid in:

  • Boven de haak: Hier gaat het om standaard-typen hijskranen en hijswerktuigen die aan een vaste plaats of baan zijn gebonden. Denk aan keuring van een zwenkkraan of portaalkranen.

  • Onder de haak: Dit betreft bijvoorbeeld keuring van d-sluitingen als onderdeel van kettingwerk, staalkabels, pallettrucks, sjorbanden en nog veel meer. 

Voor Boven de haak en Onder de haak zijn er specifieke keuringseisen opgesteld en ook de opleidingen en examens voor EKH-keurmeesters volgen deze indeling. Een EKH-keurmeester kan voor één groep of beide groepen gecertificeerd zijn.

Door uw hijs- en hefapparatuur te laten keuren door een EKH-keurmeester weet u zeker dat de inspectie en keuring door vaklieden op deskundige en uniforme wijze gebeurt.

De EKH-opleidingen

Het EKH heeft, onderverdeeld in Boven de haak en Onder de haak, eigen opleidingen tot keurmeester ontwikkeld. Deze opleidingen worden afgesloten met een examen waarmee een keurmeester een persoonsgebonden certificaat van vakbekwaamheid krijgt. De opleidingen worden gegeven door het VTC (Verticaal Transport Centrum), het certificaat wordt afgegeven door DNV-GL.

Om de kwaliteit blijvend te borgen moeten de keurmeesters deelnemen aan terugkomdagen (voor bijscholing) en vindt er om de vijf jaar een hercertificatie plaats. Daarnaast wordt het werk van een keurmeester steekproefsgewijs gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.